Rosenius’ samlede skrifter

Indholdsfortegnelse

Bind 1 – Omvendelsen

1.0 – Forord
1.1 – Din besøgelsestid
1.2 – Den sande omvendelse
1.3 – Hvad skal jeg gøre?
1.4 – Hvad fattes mig endnu
1.5 – Anstødsstenen, den store hemmelighed
1.6 – Et stykke af anstødsstenen
1.7 – Glæde i himlen
1.8 – Kristendommens sjibbolet
1.9 – Mon du virkelig bliver salig

Bind 2 – Barnekår hos Gud

2.1 – Grundene for vores barnekår
2.2 – Guds børn, født af Gud
2.3 – Ånden, der giver barnekår
2.4 – Den hemmelige visdom
2.5 – Glæden i Herren
2.6 – Foreningen med Gud og alle de hellige
2.7 – En bestandig nåde
2.8 – Guds folks borgerskab i himlen
2.9 – Den nye skabning
2.10 – Kristi glæde af menneskeskernes børn

Bind 3 – Loven

3.1 – Guds hellige lov
3.2 – Lovens hovedformål
3.3 – loven og omvendelsen
3.4 – virkelig antinomisme
3.5 – de troendes frihed fra loven (i)
3.6 – de rroendes frihed fra loven (ii)
3.7 – de troendes frihed fra loven (Iii)
3.8 – de troendes frihed fra loven (IV)

Bind 4 – Kristi retfærdighed

4.1 – De troendes uforanderlige retfærdighed i kristus
4.2 – kristus alt og i alle
4.3 – sandt kendskab til kristus
4.4 – hemmelighedens åbenbaring
4.5 – vor frelses banebryder
4.6 – nogle ord om evangeliet
4.7 – Jesus kristus – altid den samme
4.8 – de sande kristnes salige fred
4.9 – Den første kærlighed

Bind 5 – Nådepagten og faldet

5.1 – Guds evige pagt med sin søn
5.2 – Skabelsen og mennesket
5.3 – syndefaldet og dets følger
5.4 – solgt som træl under synden
5.5 – syndefordærvelsen og dens erkendelse
5.6 – guds evige nådes-udvælgelse
5.7 – genoprettelsen og det første evangelium

Bind 6 – Syndernes forladelse

6.1 – syndernes forladelse
6.2 – jeg, jeg, for min egen skyld
6.3 – trofast og retfærdig, så han tilgiver
6.4 – visheden om syndernes forladelse
6.5 – kristi rige – et forladelsens rige
6.6 – min sjæl lov herren
6.7 – enken i zarepta
6.8 – stenkarrene fyldt til randen

Bind 7 – Troens rige

7.1 – kristi rige – et troens rige
7.2 – den sande kirke
7.3 – de troendes åndelige renhed
7.4 – ikke at jeg allerede har grebet det
7.5 – lighed og forskel mellem guds børn indbyrdes (I)
7.6 – Lighed og forskel mellem guds børn indbyrdes (II)
7.7 – Kristenlivets modsigelser
7.8 – Guds børn fortrolige omgang med Gud
7.9 – taknemmelighedens plads i de troendes liv

Bind 8 – Helliggørelsen og vor natur

8.1 – Helliggørelsen (i)
8.2 – helliggørelsen (ii)
8.3 – korsfæstet med kristus (i)
8.4 – korsfæstet med kristus (ii)
8.5 – Grenene på vintræet
8.6 – den sande helliggørelses hemmelighed
8.7 – formaningen
8.8 – fornuftens plads i åndelige spørgsmål
8.9 – den gamle strid
8.10 – nådelivets vækst

Bind 9  – Den troende og næsten

9.1 – Elsker du mig? (i)
9.2 – Elsker du mig? (ii)
9.3 – kristenlivets hovedsag
9.4 – kærligheden – alle lovbuds lov
9.5 – den kristelige kærlighed
9.6 – kærligheden til guds børn
9.7 – skal jeg vogte min broder?
9.8 – i har gjort det mod mig
9.9 – vandre dit høje kald værdigt
9.10 – guds rige består ikke i ord, men i kraft

Bind 10  – Den troende og verden

10.1 – et kristeligt liv (i)
10.2 – et kristeligt liv (ii)
10.3 – hustavlen
10.4 – i er verdens lys
10.5 – at skille sig ud fra verden
10.6 – tag guds fulde rustning på (i)
10.7 – tag guds fulde rustning på (ii)
10.8 – tag guds fulde rustning på (iii)