Rosenius samlede skrifter

Indholdsfortegnelse

Bind 1 – Omvendelsen

1.0 – Forord
1.1 – Din besøgelsestid
1.2 – Den sande omvendelse
1.3 – Hvad skal jeg gøre?
1.4 – Hvad fattes mig endnu
1.5 – Anstødsstenen, den store hemmelighed
1.6 – Et stykke af anstødsstenen
1.7 – Glæde i himlen
1.8 – Kristendommens sjibbolet
1.9 – Mon du virkelig bliver salig

 

Bind 2 – Barnekår hos Gud

2.1 – Grundene for vores barnekår
2.2 – GUDS BØRN, FØDT AF GUDPDF (sep. 2021)
2.3 – ÅNDEN, DER GIVER BARNEKÅRPDF (sep. 2021)
2.4 – Den hemmelige visdom (sep. 2021)
2.5 – GLÆDEN I HERREN (SEP. 2021)
2.6 – FORENINGEN MED GUD OG ALLE DE HELLIGE (Sep. 2021)
2.7 – EN BESTANDIG NÅDE – PDF (Sep. 2021)
2.8 – GUDS FOLKS BORGERSKAB I HIMLEN – PDF (sep. 2021)
2.9 – DEN NYE SKABNINGPDF (sep. 2021)
2.10 – KRISTI GLÆDE AF MENNESKERNES BØRN – tekst – PDF (sep. 2021)

 

Bind 3 – Loven

3.1 – GUDS HELLIGE LOV (sep. 2021)
3.2 – Lovens hovedformål
3.3 – Loven og omvendelsen
3.4 – Virkelig antinomisme
3.5 – De troendes frihed fra loven (i)
3.6 – De troendes frihed fra loven (ii)
3.7 – De troendes frihed fra loven (Iii)
3.8 – De troendes frihed fra loven (IV)

 

Bind 4 – Kristi retfærdighed

4.1 – DE TROENDES UFORANDERLIGE RETFÆRDIGHED I KRISTUSPDF
4.2 – KRISTUS ALT OG I ALLEPDF
4.3 – Sandt kendskab til Kristus
4.4 – Hemmelighedens åbenbaring
4.5 – Vor frelses banebryder
4.6 – Nogle ord om evangeliet
4.7 – Jesus Kristus – altid den samme
4.8 – De sande kristnes salige fred
4.9 – Den første kærlighed

 

Bind 5 – Nådepagten og faldet

5.1 – Guds evige pagt med sin søn
5.2 – Skabelsen og mennesket
5.3 – Syndefaldet og dets følger
5.4 – Solgt som træl under synden
5.5 – Syndefordærvelsen og dens erkendelse
5.6 – Guds evige nådes-udvælgelse
5.7 – Genoprettelsen og det første evangelium

 

Bind 6 – Syndernes forladelse

6.1 – Syndernes forladelse
6.2 – JEG, JEG, FOR MIN EGEN SKYLDPDF (Okt. 2021)
6.3 – Trofast og retfærdig, så han tilgiver
6.4 – VISHEDEN OM SYNDERNES FORLADELSePDF (Okt. 2021)
6.5 – Kristi rige – et forladelsens rige
6.6 – Min sjæl lov herren
6.7 – Enken i Zarepta
6.8 – Stenkarrene fyldt til randen

 

Bind 7 – Troens rige

7.1 – Kristi rige – et troens rige
7.2 – Den sande kirke
7.3 – De troendes åndelige renhed
7.4 – Ikke at jeg allerede har grebet det
7.5 – Lighed og forskel mellem guds børn indbyrdes (I)
7.6 – Lighed og forskel mellem guds børn indbyrdes (II)
7.7 – Kristenlivets modsigelser
7.8 – Guds børn fortrolige omgang med Gud
7.9 – Taknemmelighedens plads i de troendes liv

 

Bind 8 – Helliggørelsen og vor natur

8.1 – Helliggørelsen (i)
8.2 – Helliggørelsen (ii)
8.3 – KORSFÆSTET MED KRISTUS (I)PDF (okt. 2021)
8.4 – KORSFÆSTET MED KRISTUS (II)PDF (OKT. 2021)
8.5 – GRENENE PÅ VINTRÆETPDF (okt. 2021)
8.6 – Den sande helliggørelses hemmelighed
8.7 – Formaningen
8.8 – Fornuftens plads i åndelige spørgsmål
8.9 – Den gamle strid
8.10 – Nådelivets vækst

 

Bind 9  – Den troende og næsten

9.1 – Elsker du mig? (i)
9.2 – Elsker du mig? (ii)
9.3 – Kristenlivets hovedsag
9.4 – Kærligheden – alle lovbuds lov
9.5 – Den kristelige kærlighed
9.6 – Kærligheden til guds børn
9.7 – Skal jeg vogte min broder?
9.8 – I har gjort det mod mig
9.9 – Vandre dit høje kald værdigt
9.10 – Guds rige består ikke i ord, men i kraft

 

Bind 10  – Den troende og verden

10.1 – Et kristeligt liv (i)
10.2 – Et kristeligt liv (ii)
10.3 – Hustavlen
10.4 – I er verdens lys
10.5 – At skille sig ud fra verden
10.6 – Tag guds fulde rustning på (i)
10.7 – Tag guds fulde rustning på (ii)
10.8 – Tag guds fulde rustning på (iii)

Bind 11  – Trøst mit folk

11.1 – Guds børns trøst i lidelser og sorger
11.2 – En kristens trøst i enhver bekymring
11.3 – Der er ingen nød, hvori Gud ikke kan hjælpe
11.4 – En falden og sorgfuld kristens trøst
11.5 – Kristus tabt og dog ikke tabt
11.6 – Om tvivl
11.7 – Hjem til borgen, I fanger med håb
11.8 – Et blik på tidens tegn
11.9 – De troendes salige håb

Bind 12  – Farerne og Hyrden

12.1 – Den hemmelige død
12.2 – Søvnighed og sikkerhed
12.3 – Hykleri
12.4 – Små synder
12.5 – Hvorledes en kristen falder fra
12.6 – Den sande gudsfrygt
12.7 – Den gode hyrde (I)
12.8 – Den gode hyrde (II)
12.9 – Den gode hyrde (III)
12.10 – Just fordi nåden er stor, er faren større

Bind 13  – Nådemidlerne

13.1 – Hvorledes et sandt nådeliv vindes og bevares
13.2 – Guds ord og dets brug
13.3 – Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer
13.4 – Dit ord er en lygte
13.5 – Bønnen
13.6 – Troens bøn
13.7 – Den hellige dåb
13.8 – Herrens nadver
13.9 – Hvem er værdige nadvergæster
13.10 – Det åndelige præsteskab

Bind 14  – Højtiderne (Kristendommen)

14.1 – Det gjorde Gud (julen)pdf (sep. 2021)
14.2 – Gud sendte sin søn (Julen)PDF (Sep. 2021)
14.3 – Ære være Gud i det højeste (Julen)Pdf (Sep. 2021)
14.4 – Gudsfrygtens store hemmelighed
14.5 – Lad os holde påske
14.6 – Spisningen af påskelammet
14.7 – Hvad vil jeg gemme fra påsken
14.8 – De dødes opstandelse og det evige liv
14.9 – Helligånden og helliggørelsen
14.10 – Vær brændende i ånden

Bind 15  – De Ti Bud og Fadervor

15.1 – De ti bud – Indledning
15.2 – Du må ikke have andre guder
15.3 – Du må ikke misbruge Herren din Guds navn
15.4 – Kom hviledagen ihu
15.5 – Ær din fader og din moder
15.6 – Du må ikke slå ihjel
15.7 – Du må ikke bedrive hor
15.8 – Om ægteskabet
15.9 – Du må ikke stjæle
15.10 – Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste
15.11 – Du må ikke begære
15.12 – Slutningsbemærkninger
15.13 – Vor Fader du som er i Himlene
15.14 – Helligt blive dit navn
15.15 – Komme dit rige
15.16 – Ske din vilje
15.17 – Giv os i dag vort daglige brød
15.18 – Og forlad os vor skyld – –
15.19 – Led os ikke ind i fristelse
15.20 – Men fri os fra det onde
15.21 – For dit er riget – –